Wat zijn bedrijfsprocessen?

Een bedrijfsproces is een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde biedt aan de klant¹. De bedrijfsprocessen zijn onder te verdelen in de categorieën: besturende processen, primaire processen en ondersteunende processen. 

Besturende processen zijn handelingen zoals plannen, controleren en bijsturen. 

Primaire processen zijn de samenhangende handelingen waarmee de dienst of het product voor de klant wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld research & development(R&D), ontwerp, productie en marketing.

Ondersteunende processen zijn er om ervoor te zorgen dat de primaire processen uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan beheer en onderhoud van gereedschap, financiering of het voeren van een administratie.

Lees hier hoe je kunt besparen door de bedrijfsprocessen te automatiseren.

 

¹ definitie volgens Wikipedia