Ontwikkel abonnement

Wij werken met ontwikkelabonnementen. Dat houdt in dat bedrijven via een (kort lopende) abonnementsconstructie een beroep op ons kunnen doen. Of dat nu voor een kort en intensief implementatietraject is of voor een langdurige samenwerking.

Bij een ontwikkelabonnement heb je beschikking over een ‘eigen’ ontwikkelteam. Zo’n ontwikkelteam bestaat uit verschillende specialisten, afhankelijk van de expertise die nodig is voor de opdracht. Praktisch voordeel voor de klant is dat er geen team ingewerkt hoeft te worden, dat er één vaste contactpersoon is en dat wijzigingen tijdens het ontwikkelen geen enkel probleem zijn.

De abonnementenstructuur zorgt ervoor dat UXP-IT maatwerk kan leveren tegen een aantrekkelijk tarief. Een abonnement betekent bij ons geen wurgcontract: je kunt altijd tussentijds opzeggen. Wel zo relaxt!

 

Flexibiliteit & transparantie

Bij UXP-IT werken we vanuit een globaal plan van wensen en eisen dat we tijdens het proces voortdurend finetunen en bijschaven.

We kunnen makkelijk aanpassingen doen of nieuwe wensen invoegen. In tegenstelling tot het klassieke IT-project dat vooraf in beton gegoten wordt en waarbij wijzigingen automatisch leiden tot vertraging en hogere kosten.

Flexibiliteit en transparantie zijn voor ons cruciaal – we willen dat de klant goed snapt wat hij krijgt. Samen focussen wij ons op het eindresultaat, want uiteindelijk moet het gewoon werken!

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Voorafgaand aan de nieuwe maand bespreken wij gezamenlijk wat er in de komende maand ontwikkeld gaat worden. 

Minimaal 1 keer per maand presenteert UXP-IT wat de tot dan toe verrichte werkzaamheden zijn geweest. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat hetgeen dat wij afspreken, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.


Vaste ontwikkelaar(s)

UXP-IT stelt vaste ontwikkelaars per project beschikbaar. Hiermee vergroten wij de productiviteit van de ontwikkelaar(s). Ook voelt de ontwikkelaar zich hierdoor meer betrokken bij het eindproduct.

Om niet stil te vallen bij vakantie of ziekte werken wij een andere collega op het project in. Dit doen wij door verschillende periodes met twee of meer personen aan een project te werken.

Sparen?

UXP-IT reserveert voor het abonnement ruimte in haar planning. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelaars ook daadwerkelijk aan het werk zijn, mogen deze uren niet worden opgespaard. Niet gebruikte uren komen dus aan het eind van de maand te vervallen.

Extra uren

Indien er extra uren wenselijk zijn, kunt u deze aanschaffen tegen hetzelfde uurtarief als dat de uren in het abonnement kosten. De gemaakte uren worden per minuut bijgehouden en aan het eind van de maand in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging

Het kan voorkomen dat er onverwachts geen behoefte meer is aan onze assistentie, in dat geval heeft u de mogelijkheid om het abonnement te beëindigen.

Voor het beëindigen van een abonnement hanteren wij een opzegtermijn van 2 maanden. Het opzegtermijn van twee maanden geeft ons de gelegenheid om een andere opdrachtgever te vinden.